Cerebrale Parese (CP)

Een cerebrale parese (CP) is een niet-progressieve stoornis van houding en beweging (coördinatie en spierspanning) ten gevolge van een beschadiging van de regulerende centra in de hersenen. De hersenbeschadiging kan sterk variëren, waardoor het aantal aangedane spiergroepen kan verschillen. Spasticiteit is veelal het directe gevolg. Spasticiteit heeft gevolgen voor houding en beweging. Ondanks de verschillende verschijningsvormen van CP hebben spastische mensen in de eerste plaats een stoornis in het bewegingsapparaat.

Mika heeft de dyskinetische vorm. Wat dat precies inhoudt is best lastig in 'niet'medische taal uit te leggen. Maar het komt er op neer als hij iets gericht wil pakken bijvoorbeeld dat hij soms niet in één keer goed pakt en ook wat langzamer doet om het goed te kunnen pakken. Of bijvoorbeeld puzzelstukje in een puzzel doen, dan is het moeilijk om dat in één keer goed neer te leggen. Mika heeft daar vooral aan de linkerkant van zijn lichaam last van doordat de hersenbeschadiging in het rechtergedeelte van de hersenen zit. Voor een duidelijk overzicht kun je de onderstaande tekst van de BOSK lezen.

De bron van onderstaande tekst is de site van de BOSK.

Begrippen m.b.t. Cerebrale Parese
Tijdens het congres van de Surveillance of Cerebral Palsy in Europe in 2000 is onder 14 landen in Europa de volgende afspraak gemaakt m.b.t. Cerebrale Parese, zodat iedereen het over hetzelfde heeft. Cerebrale Parese is een parapluterm waarbij de kenmerken zijn dat:

Cerebrale Parese uit zich op de volgende manieren

Een zeer klein percentage valt niet onder de bovengenoemde indeling.

De begrippen parese en plegie worden door elkaar gebruikt. Bij een parese is er sprake van een verzwakking (van spieren in dit geval). Bij een plegie is er sprake van een verlamming (van spieren in dit geval)
 

(Bron bovenstaande tekst; BOSK)

CP komt ongeveer 2 á 3 keer op de 1000 geboortes in west-europa voor. 

Een wat uitgebreidere uitleg van de verschillende vormen kun je op onderstaande website lezen. Het wordt goed, duidelijk en vooral begrijpelijk beschreven.

Kinderorthopedie.nl

 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-01-14

Copyright © 2004-2014 Mama's webdesign